کتابخانه استارتاپ ایران

به کتابخانه استارتاپ خوش آمدید

  در دنیایی که با جنگ جهانی چهارم روبرو شده دانش افزایی و انتقال تجربه فرصتی است برای پیروزی در نبرد؛ سلام؛ به کتابخانه استارتاپ ایران خوش آمدید در روزهایی سخت کرونا تصمیم گرفتیم کتابخانه مجازی کوچکی بنا نهیم تا شاید روزنه نوری باشد برای آنان که به کسب تجربه نیاز دارند. فارغ از دانش […]

سبد خرید بستن